BÈTA industrie | Duurzaam verwarmen

Duurzaam verwarmen van huizen en bedrijven

BÈTA industrie houdt zich dagelijks bezig met innovatieve projecten, zeker als het gaat om duurzaamheid. Uiterlijk in 2050 wilt Nederland klimaatneutraal zijn, waar BÈTA industrie graag een steentje in bijdraagt.

Klimaatneutraal Nederland

In Nederland lopen momenteel een ruim aantal projecten om te streven naar een klimaatneutraal Nederland, zoals bijvoorbeeld het project: WarmtelinQ van Gasunie. WarmtelinQ is een ondergrondse leiding die de restwarmte uit de Rotterdamse Haven zal gaan gebruiken, door huizen en bedrijven in Zuid-Holland te verwarmen.

Duurzame warmte

De helft van de energie die in Nederland wordt gebruikt, gaat op aan warmte, die momenteel nog afkomstig zijn uit fossiele bronnen zoals aardgas. Van die gebruikte energie gaat zo’n 47% naar het verwarmen van woningen en bedrijven.Door de restwarmte uit de Rotterdamse Haven niet te lozen, maar nuttig te gebruiken voor de verwarming van huizen, bedrijven en in de toekomst mogelijk zelfs kassen. Doordat de restwarmte een afvalproduct is, is het CO2-vrij.

De ondergrondse leiding zal de restwarmte gaan verspreiden vanuit de Rotterdamse Haven, via Vlaardingen naar Den Haag én uiteindelijk zelfs uitgebreid worden naar Leiden en omliggende gemeenten. Ook wordt er momenteel onderzoek gedaan naar mogelijke aftakkingen naar het West- en Oostland, voor het gebruik van de restwarmte in kassen.

Welke bijdrage levert BÈTA industrie?

Om de gewenste filters voor WarmtelinQ te verkrijgen, heeft Gasunie meerdere bedrijven benaderd. Tijdens zo’n proces leveren de benaderde bedrijven, op basis van de gewenste specificaties, hun voorstel aan. Alle voorstellen worden op basis van verschillende selecties beoordeelt, om uiteindelijk met één bedrijf in zee te gaan.

Duurzame warmte met filters van BÈTA industrie

Uit alle benaderde bedrijven is BÈTA industrie gekozen om de komende 12 jaar filters te mogen leveren voor dit mooie project. BÈTA industrie is erg blij met het vertrouwen van Gasunie in dit project, dat tegelijkertijd weer een stukje meehelpt aan een duurzame toekomst.


Contact

Wilt u graag weeten wat BÈTA industrie voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan telefonisch contact op via het telefoonnummer 079 – 341 55 18 of per e-mail via: info@beta-industrie.nl