innovatie tuinbouwfilter

Tuinbouw

Ons aanbod

Tuinders en kwekerijen besteden steeds meer aandacht aan afvalwaterbehandeling. De bedrijven moeten immers aan strenge lozingseisen voldoen, zoals de Europese Kaderrichtlijn Water voorschrijft.

Strenge eisen voor lozing van afvalwater

De overheid legt, net als bij andere sectoren, de lozing van afvalwater steeds meer aan banden. Het streven van de overheid en de branche is erop gericht om in 2027 geen lozing van drainwater uit een kas te hebben en al het water te recirculeren. Daarom investeren de bedrijven in innovatieve zuiveringsvoorzieningen om hun afvalwater verregaand te zuiveren van schadelijke en slecht afbreekbare stoffen.

BÈTA industrie speelde hierop in en ontwikkelde een filter die de vaste stoffen uit het afvalwater trilt zonder daarbij de voedingsstoffen te verliezen. Het BÈTA tuinbouwfilter scheidt het vervuilde water in een vaste massa. Die kunnen klanten afvoeren om het schone water te hergebruiken. Dat past weer goed in de beoogde circulaire economie.

Zeefmachines met aantrekkelijk terugverdienmodel

Afhankelijk van de vuilgraad, gewenste capaciteit en aanwezigheid van algen, selecteren wij een zeefmachine met een filter met een doorlaat van 20-40 micron. Het lage energieverbruik van het filter (0,25 – 1,8 kW), de lage onderhouds- en productiekosten en de kwaliteit van het retourwater zorgen voor een zeer aantrekkelijk terugverdienmodel.

Mestfilter | BÈTA industrie

BÈTA Industrie staat voor betrouwbaarheid, maatwerk en snelle levering. Bent u benieuwd wat wij voor u in de tuinbouw kunnen betekenen? Onze specialisten helpen u graag verder. U kunt eenvoudig contact met ons opnemen, dit kan telefonisch via +31 79 341 55 18 of eenvoudig via onderstaande button!

Neem contact op