industriele filters en afsluiters beta industrie

Mestfilter

Mestverwerking| BÈTA industrie

Door een drastische verandering in de stikstofgebruiksnorm vanaf 2026 en de een jaarlijkse afbouw van de derogatie, is het noodzaak om een juiste oplossing te zoeken voor het verwerken van mest. Op grote schaal wordt er al intensief gewerkt aan de meest ideale installaties en is het mestfilter van BÈTA industrie hierin absoluut een belangrijke schakel.

Met welke veranderingen krijgen we te maken?

Vanaf 2026 zal de stikstofgebruiksnorm voor de Nederlandse boeren drastisch gaan veranderen, doordat er vanaf dat moment, niet méér dan 170kg dierlijke mest per hectare mag worden uitgereden. Tot en met 2025 is het nog mogelijk om een derogatievergunning aan te vragen, waardoor er meer dierlijke mest uitgereden mag worden dan de 170kg per hectare. Vanaf 2023 zal deze verhoging jaarlijks afgebouwd worden.

Typische installatie

De meest voorkomende installatie is opgebouwd uit:

  • Een voorfilter, bijvoorbeeld een schroefpers, om de dikke en dunne fractie van elkaar te scheiden.
  • Ultra filtratie om de fijne delen schimmels, bacteriën en virussen te verwijderen.
  • Als laatste stap, omgekeerde osmose om de mineralen uit de dunne fractie te verwijderen.

Alles met als uiteindelijk doel om tot een product te komen wat geloosd mag worden op het riool en waarbij de concentraatstromen zo klein mogelijk zijn. Ondanks een goed ontworpen installatie, zien we in de praktijk nog teveel vaste stoffen voor de ultra filtratie of de omgekeerde osmose. Dit veroorzaakt onnodig veel vervuiling op de membranen of zelfs verstoppingen.

Optimaliseer uw installatie met het mestfilter van BÈTA industrie

Door het mestfilter in te zetten als laatste stap voor de eindfiltratie, zal de kwaliteit van vloeistof altijd consistent blijven. Met het mestfilter van BÈTA industrie is het grootste voordeel dat het water scheidt in een fractie vaste stoffen en een waterige fractie. Het systeem gebruikt geen spoelwater waardoor er geen extra afvalstroom ontstaat.

Het mestfilter van BÈTA industrie optimaliseert de bestaande installatie, sluit u gemakkelijk aan, heeft zeer beperkt onderhoud nodig én brengt nauwelijks extra filterkosten met zich mee. Op diverse locaties draait het mestfilter van BÈTA industrie al mee en boekt zeer positieve resultaten. Door het inzetten van het mestfilter aan de huidige installatie kan er tot wel 70 procent water uit het mest gehaald worden. Hiermee wordt er in één klap 70 procent van de oorspronkelijke mestvolume gereduceerd, wat bespaart op de oorspronkelijke transportbewegingen.

Neem contact op