industriële afsluiters en filters beta-industrie

Tuinbouwfilter

Mestfilter | BÈTA industrie

Van afvalwater naar zuiver voedingswater met een tuinbouwfilter

Alle kwekerijen hebben te kampen met afvalwater, dit wordt veelal veroorzaakt door traditionele filters, zoals zandfilters of automatische filters. Deze produceren namelijk nog een grote hoeveelheid spoelwater. Een trilzeef scheidt deze afvalwaterstroom in een vaste afvalstof en in een waterstroom wat 100% hergebruikt kan worden als voedingswater. Heeft u uw bedrijf al voorbereid op de komende verandering in wet- en regelgeving? Per januari 2018 en 2028 worden er hoge kosten gerekend voor het lozen van afvalwater. Met een waterrecyclinginstallatie bent u vast voorbereid op de nieuwe wet- en regelgeving, voorkomt u een flinke terugkerende kostenpost én profiteert u van de andere voordelen van deze bijzonder efficiënte manier van waterrecycling.

Voordelen van een trilzeef

  • Geen verbruik van filtermateriaal
  • Afvalwater wordt omgezet naar 100% herbruikbaar voedingswater
  • Filtreert tot 25 micron
  • Geen verlies van voedingsstoffen
  • De watertanks blijven schoon
  • De zuurgraad van het gerecyclede water wordt niet aangetast door het residu
  • Het UV-filter werkt effectiever
  • Significant minder storingen en noodzakelijke reparaties door schoner systeem
  • Hogere capaciteit
  • Geen mankracht nodig

Minder afvalwater met een trilzeef

Een trilzeef zorgt voor 100% hergebruik van afvalwater. Een bestaande waterrecyclinginstallatie met een combinatie van een zeefbocht, zandfiltratie/ automatisch filter en UV-behandeling zorgt al voor minder afvalwater. Toch kan een waterrecylinginstallatie nóg efficiënter opereren door het toevoegen van een trilzeef. Door een trilzeef vroeg in het waterrecyclingproces te plaatsen, worden met een hoge capaciteit vrijwel alle vaste delen er direct uitgefilterd. Met als resultaat enkel vaste stof en een waterstroom die 100% herbruikbaar is als voedingswater. De toevoeging van de trilzeef aan de waterrecyclinginstallatie betekent een significant efficiëntere manier van water behandelen. Minder verontreiniging, meer hergebruik, minder kosten en minder tijd. Het BÈTA tuinbouwfilter wordt veelvuldig ingezet als alternatief voor een zeefbocht, zandfilter, papierfilter, automatisch filter of bandfilter.

Wilt u ook minder afvalwater? Neem dan nu contact op met een van onze specialisten. Dit kan telefonisch via +31 79 341 55 18 of eenvoudig via onderstaande button!

Neem contact op