Steam Methane Reforming | BÈTA industrie

Steam Methane Reforming

Buiten de eerder beschreven groene waterstof uit elektrolyse zijn ook grijze en blauwe waterstof zeer gangbaar. Sterker nog, momenteel wordt ongeveer de helft van alle waterstof geproduceerd uit deze twee categorieën. Bij deze methode wordt gebruik gemaakt van Steam Methane Reforming (SMR), waarbij natuurlijk gas, ofwel methaan (CH4) onder hoge temperatuur reageert met water (H2O) in de vorm van stoom, doorgaans in de aanwezigheid van een katalysator zoals nikkel. Bij deze reactie ontstaat koolstofmonoxide (CO) en waterstof (H2), waarbij een aanvullende reactiestap tussen het koolstofmonoxide en stoom verdere waterstof en koolstofdioxide (CO2) brengt. Dit koolstofdioxide zorgt voor uitstoot bij grijze waterstof, waardoor deze methode niet ideaal is voor de groeiende marktvraag. Bij blauwe waterstof wordt het geproduceerde koolstofdioxide afgevangen om vervolgens opgeslagen of verwerkt te worden, wat zorgt voor significant minder, of zelfs helemaal geen directe uitstoot.

Gezien de delicate balans van inkomende stromen bij Steam Methane Reforming is het belangrijk dat het proces veilig en voorspelbaar verloopt. De aanwezigheid van ongewenste deeltjes, zelfs van enkele microns groot, kan negatieve consequenties hebben voor zowel de componenten binnen de SMR installatie, bijvoorbeeld de waardevolle katalysator, als voor de efficiëntie van het gehele proces. Zodoende is het gebruik van geschikte filters voor onschatbare waarde, meet name bij de constant groeiende vraag naar waterstof als product. Hierbij komt ook kijken dat het proces onder druk en verhoogde temperaturen plaatsvindt, wat door de aanwezigheid van ultra puur water als input voor een agressief en uitdagend milieu zorgt. Hierdoor zijn vaak filters op maat of uit exotische materialen nodig om optimale zekerheid en kwaliteit te kunnen leveren.

Ook aan de output van SMR installaties kunnen de juiste filters niet ontbreken. De geproduceerde waterstof en koolstofdioxide moeten gescheiden worden alvorens dit bruikbaar wordt als eindproduct. Dit gebeurt doorgaan met behulp van Pressure Swing Adsorption (PSA) of Temperature Swing Adsorption (TSA). Waarbij een bed van adsorbens materiaal verzadigt met koolstofdioxide en de waterstof in pure vorm over blijft. Dit bed vereist zowel bescherming aan de input zijde, om beschadigingen en drukverlies tegen te gaan, als ook veiligheidsfilters aan de output zijde om eventuele adsorbens korreldeeltjes uit de waterstofstroom te filtreren. Verder zal de waterstof droog en puur moeten worden afgeleverd, waarbij industriële coalescers komen kijken.

Gezien de competitieve en volwassen markt voor SMR installaties kan zelfs het kleinste voordeel in efficiëntie, gebruiksgemak of zekerheid in het proces van grote waarde zijn. Het is met deze reden dat advies en ontwerp van BÈTA industrie met betrekking tot deze toepassing onmisbaar is. Door kennis en ervaring met de verschillende stromen en de uitdagingen die elk met zich mee brengt kunnen wij als geen ander een optimaal proces realiseren door de juiste filters voor de juiste doeleinden in te zetten. Graag denken wij mee voor alle SMR installaties, van innovatieve startups tot de grootste industriële productiefaciliteiten voor waterstof.