Dampverwerking | BETA industrie

Dampverwerking & Flame Arrestors, een nog niet altijd even goed huwelijk

Het verstoppen van de Flame Arrrestor (vlamdover) is een veelvoorkomend probleem in procesinstallaties. Flame Arrestors zorgen ervoor dat vlammen zich niet verder kunnen verspreiden bij brand of een explosie, hierdoor zijn ze dus essentieel voor de veiligheid.

Dampverwerkingssystemen zijn een belangrijke toepassing voor het afvoeren van koolwaterstofdampen bij bijvoorbeeld het vullen en legen van schepen of opslagtanks met vloeistoffen.

Flame Arrestors worden ingebouwd in piping en bestaan uit zeer fijne kanaaltjes tot wel 900 micron (0.9 mm), die ervoor zorgen dat de vlammen doven. In de praktijk komen we vaak tegen, dat deze fijne kanaaltjes effectief als filter gaan werken, waar de Flame Arrestor niet voor bedoeld is.

Verstopping van de Flame Arrestor wordt veroorzaakt door een combinatie van:

  • roest en corrosie deeltjes
  • roet en stof
  • Niet afhankelijk van weer, wind of seizoen, dus betrouwbaar en voorspelbaar.
  • koolwaterstoffen, welke vaak teerachtig en plakkerig van aard zijn.

Het drukverschil neemt toe door vervuiling waardoor er verstoringen in de operatie zullen ontstaan, schepen moeten langer wachten om te laden en lossen met (hoge) kosten tot gevolg. Een bijkomend en vaak onderschat probleem is, dat de hoge druk en hogere gassnelheden ertoe kunnen leiden, dat bijvoorbeeld de dovende werking van de vlam niet meer is gegarandeerd. Er is bijvoorbeeld voorgekomen dat de damp een andere uitweg zocht door te hoge druk in de leiding.

Flame Arrestors dienen regelmatig gereinigd te worden door gespecialiseerde bedrijven, wat soms te plannen is, maar ook vaak ad-hoc uitgevoerd dient te worden tijdens het lossen van schepen. De ongeplande tussentijdse reinigingen kunnen worden voorkomen met een effectief voorfilter met voldoende efficiënte filtratie om de vervuiling af te vangen. De Flame Arrestor blijft door een effectief voorfilter continue schoon en kan hierdoor de veiligheid van de installatie en de voortgang van de operatie waarborgen.

Contact

Bent u benieuwd hoe BÈTA industrie u kunt adviseren bij de realisatie van optimale oplossingen voor noodzakelijke systemen in deze branche? Neem dan telefonisch contact op via het telefoonnummer 079 – 341 55 18 of per e-mail via: info@beta-industrie.nl