Geothermie | BÈTA industrie

BÈTA industrie draagt bij aan duurzame ontwikkeling binnen de geothermie

Geothermie zal een zeer belangrijke rol gaan spelen in de energietransitie door duurzame warmte beschikbaar te maken voor steeds meer mensen. Aardwarmte biedt een hernieuwbare bron voor het verwarmen van onder andere tuinbouw, industrie en huizen, wat gedaan wordt door warm water uit de ondergrond op te pompen. Deze warmte wordt onttrokken waarna het water afgekoeld en schoon in dezelfde aardlaag wordt geïnjecteerd.

Ondanks alle voordelen van geothermie zijn er altijd nog verbeteringen door te voeren in de technieken die gebruikt worden. Zo kunnen de installaties over de lange termijn last krijgen van scaling, waarbij deeltjes zich ophopen op wanden van het materiaal, of corrosie, waarbij materiaal langzaam beschadigt en zelfs kan gaan lekken. Dit kan zorgen voor een verlies in efficiëntie of in het slechtste geval zelfs het compleet afschrijven van putten. Warmtewisselaars, pompen en zelfs de productie- en injectieput kunnen allemaal lijden onder de invloed van scaling en corrosie, waardoor het van belang is dat deze goed beschermd worden.

BÈTA industrie werkt de komende jaren mee aan een grootschalig onderzoek met een internationaal consortium geleidt door TNO. Het doel hiervan is het aanpakken van scaling en corrosie bij de bron: de aanwezigheid van specifieke metalen in het geothermiewater. Met de resultaten van dit onderzoek hopen wij te kunnen garanderen dat geothermie niet alleen nu, maar ook zeker in de toekomst kan blijven voorzien van duurzame warmte.