Carbon Capture | BÈTA industrie

Afvangen van CO2 (Carbon Capture) in de race tegen klimaatverandering

In de race tegen klimaatverandering is het afvangen van CO2, ook wel Carbon Capture genoemd, een serieus onderwerp. Bij deze techniek wordt CO2 afgevangen direct uit de lucht of vanuit gasstromen, waardoor de hoeveelheid CO2, die in de atmosfeer belandt, sterk kan worden beperkt. De afgevangen CO2 kan vervolgens gebruikt worden in verschillende processen, zoals bijvoorbeeld in kassen, de grond in worden gepompt of onder extreem koude temperaturen als vaste stof worden opgeslagen.

Van CO2 naar waterstof

Een nog veelvoorkomende toepassing is het afvangen van CO2 is in de productie van waterstof. De meeste waterstof wordt momenteel nog geproduceerd op aardgasbasis, de zogeheten grijze waterstof. Door de CO2 af te vangen die bij dit proces vrijkomt wordt blauwe waterstof gemaakt, waarvan de impact op het milieu significant lager ligt.

Beschermen van gevoelige apparatuur

CO2 wordt doorgaans afgevangen door absorptie of adsorptie, waarbij een vloeistof of een granulaat de CO2 opneemt en verwijderd uit de processtroom. Uiteindelijk verzadigt dit proces en moet het ad-/ absorbens hernieuwd worden. Voor granulaat wordt dit gedaan door verschillen in de druk of temperatuur, waardoor de CO2 in pure vorm weer vrij komt. Bij vloeistoffen gebeurd dit vaak door een stripper. In dit laatste geval komt er veel gevoelige apparatuur kijken, zoals pompen en warmtewisselaars. Filters zijn van groot belang om deze gevoelige apparatuur goed te beschermen, door fijne filtratie tegen deeltjes of vloeistof/gas coalescers om vloeistof uit gasstromen te verwijderen. Ook bij absorptie komen dit soort filters voor om met name de pompen te beschermen.

Gebruik van oude aardgasbronnen

Bij het inbrengen van de CO2 in de aardlagen, bijvoorbeeld in oude aardgasbronnen onder de Noordzee, moet ervoor worden gezorgd dat de kwaliteit van de CO2 uiterst zuiver is om schade en verontreiniging van de aardlagen te voorkomen. Met speciale membraanfilters, die ook zeer kleine deeltjes kunnen verwijderen uit de CO2-stroom, is dit te voorkomen. BÈTA industrie adviseert en voorziet in alle filters, die komen kijken bij het efficiënt en veilig afvangen van CO2 uit diverse bronnen.

Contact

Bent u benieuwd hoe BÈTA industrie u kunt adviseren bij de realisatie van optimale oplossingen voor noodzakelijke systemen in deze branche? Neem dan telefonisch contact op via het telefoonnummer 079 – 341 55 18 of per e-mail via: info@beta-industrie.nl