BÈTA Industrie - water

OLIE & GAS

Een raffinaderij bevat duizenden afsluiters. Deze afsluiters worden gebruikt in de meest kritische operaties; beheersing van debieten, stoommanagement, overdrukbeveiliging, recirculaties en vele andere operaties. Vanwege de alomtegenwoordigheid en het essentiele karakter vragen afsluiters om actief onderhoud. Zoals plantmanagers maar al te goed weten moet elke onnodige downtime worden voorkomen. Voor offshore-toepassingen geldt dit zomogelijk nog meer. Hoe weet u 100% zeker dat uw ESV sluit in noodgevallen, wij leveren systemen volgens SIL-3.

Als een afsluiter faalt is er een serieuze kans op emissies, productie down-time of zomogelijk erger; veiligheidsincidenten. Uit studies blijkt dat 60% van alle milieu-emissies wordt veroorzaakt door lekkende afsluiters.

BÈTA Industrie is zich als geen ander bewust van de eisen die worden gesteld aan afsluiters in de olie & gas industrie. Vraag naar onze brochure.

Aan filtratie in de olie en gasindustrie gelden vergelijkbare eisen. Inzet van de juiste filtratie betekent een minimalisatie van onderhoud en risico op procesverstoringen. Ook garandeert het dat uw producten op specificatie zijn. Mocht er door procesverstoringen toch off-spec product zijn dan biedt onze verhuurservice uitkomst. Voor projecten leveren wij complete oplossingen, ASME, U-stamp ook voor specifieke toepassingen, hoge drukken etc.

BÈTA Industrie in de Oil & Gas: