BÈTA Industrie - water

CHEMIE

In de Chemie is er een groot aantal toepassingen. Productie en distributie van chemicaliën, de oppervlaktebehandeling van metalen, batch en continue processen, productie van biobrandstoffen enz. Afsluiters en filters in de chemie moeten bestand zijn tegen corrosieve zuren, toxische stoffen en extreme procesomstandigheden. Veiligheid en betrouwbaarheid staan voorop.

Per toepassing het juiste afsluiter en filter type met in acht neming van continuïteit van het proces, veiligheid en minimalisatie van maintenance. De selectie en keuze hangt ook af van de wijze van productie voeren (batch of continue) en ook van de chemische bestendigheid. Een van onze specialiteiten is het leveren van afsluiters in speciale chemische toepassingen uit exotische materialen, juist in de chemie.

Voor specifieke procesfiltratie kennen wij als geen ander de eisen die gesteld worden aan een optimale procesfiltratie. Chemische bestendigheid, batch- en continue filtratie, polijstfilters en minimale cost of ownership. Ook verhuur van filters bij een clean-up job behoort tot onze dienstverlening. Toepassingen als terugwinning van katalisatormateriaal, polijstfilters, condensaat, hydrocarbons kennen voor ons geen geheimen.

BÈTA Industrie in de Chemie: