BÈTA Industrie - water

MARITIEME SECTOR

Afsluiters en filters van BÈTA Industrie zijn op meerdere plekken aan boord van schepen terug te vinden, vooral wanneer kritische toepassingen vragen om de hoogst mogelijke betrouwbaarheid. Onze kwaliteit wordt gegarandeerd door alle voor de scheepvaart benodigde internationale product- en fabrikantcertificaten.

Mede door extreme omstandigheden in de maritieme sector zoals zout- en zoetwater en dieselolie worden aan deze producten de hoogste eisen gesteld. Het advies van het juiste type afsluiter en filter staat bij ons voorop. Voorkomen is beter dan genezen, dat neemt niet weg dat wij u ook van dienst kunnen zijn bij reparatie en reconditionering.

Als mogelijke toepassingen in de scheepvaart kunnen wij noemen afsluiters voor ballast- und bilge-water-installaties, drinkwaterproductie, tankreiniging, baggerwerk, brandstofsystemen, hydrauliek, smeerolie, bluswater, koelwater, stikstof en perslucht.

BÈTA Industrie staat voor betrouwbaarheid, maatwerk en snelle levering.

BÈTA Industrie in de Maritieme sector: